Majlis Vechta: Friedhofsbesuch

Am 19 Januar 2020 fand ein Friedhofsbesuch in der Majlis Vechta statt.

Köln: Friedhofsbesuch

Am 18 Januar 2020 fand ein Friedhofsbesuch in Köln statt.

X