Leverkusen: Masroor Klasse & Tabligh Seminar

Am 11 Februar 2020 fand ein Masroor Klasse & Tabligh Seminar in Majlis Leverkusen statt.